اعلان کاریابی: پست دریور پروژه NTA اداره انسجام امور کوچیها

shirzay786
شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۱:۴۸
logo

Publish Date

Closing Date

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه ایی خویش را  بخاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد.

 شماره

عنوان بست

بست

تعداد

تجربه کاری

تحصیل

محل وظیفه

1

دریور

NTA

1

ضرورت نیست

ضرورت نیست

کابل

بناءً به  اطلاع  واجدین  شرایط رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید و اشخاص  واجد شرایط میتوانند (CV) و خلص سوانح و اسناد دست داشته خویش را از تاریخ 8/3/1400  الی 19/3/1400 ده روز کاری  به ایمیل ادرس ( info.projectnta@gmail.com  ) ارسال نموده ویا هارد کاپی آنرا به آمریت منابع بشری تسلیم نماید.

یاداشت: قابل یاد اوری است که پروسه شارت لست بعد از زمان ختم اعلان الی سه روز کاری انجام میپذیرد.

نام بست : دریور

تعداد بست : 1

NTAمعاش :.

 

1.انتقال به موقع مدیر پروژه  و سایر کارکنان مطابق لایحه به دفتر و از دفتر به منزل به منظور انجام وظایف سپرده شده .

2.حصول اطمینان از فعال بودن سیستم برق , آب للیتر , سیستم برک , گیج روغنیات و هوای تایرها جهت فعالیت واسطه.

3.حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر , لایسنس و کتابچه گردش جهت استفاده در هنگام ضرورت .

4.ارایه گذارش نیاز مندیهای واسطه مانند روغنیات , پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.

5.تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.

6.سنجش و محاسبه کتابچه سیر و گردش واسطه مربوطه جهت مجرایی روغنیات .

7. توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین .

8. اجرای کار های روزانه که از طرف مسول برای آنان سپرده میشود.

 

 

Documents

Form For Job