اعلان کاریابی: بست آموزگار پروژه NTA توانمند سازی زنان کوچی اداره انسجام امور کوچیها

shirzay786
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۹:۳۹
logo

Publish Date

Closing Date

اداره  انسجام امور کوچی ها به همکاری پروژه NTA  به منظور  سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا در بست های پروژه توانمند سازی زنان کوچی خویش را  بخاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد.

 شماره

عنوان بست

بست

تعداد

تجربه کاری

تحصیل

محل وظیفه

1

آموزگار  

NTA

2

توانایی و تجربه در تدریس و آموزش بزرگ سالان  

داشتن سند تحصیلی حداقل بکلوریا سند حرفه مربوطه   

کابل

بناءً به  اطلاع  واجدین  شرایط رسانیده میشود تا خود را در بست فوق الذکر کاندید و اشخاص  واجد شرایط میتوانند (CV) و خلص سوانح و اسناد دست داشته خویش را از تاریخ 23/3/1400 الی 2/4/1400  ده روز کاری  به ایمیل ادرس (Gender@igdk.gov.af/ igdk.hr@gmail.com) ارسال نموده ویا هارد کاپی آنرا به آمریت منابع بشری تسلیم نماید.

یاداشت: قابل یاد اوری است که پروسه شارت لست بعد از زمان ختم اعلان الی سه روز کاری انجام میپذیرد.

نوت : این بست صرف برای طبقه اناث میباشد.

نام بست : آموزگار  

تعداد بست : 2

NTAمعاش :

1. ترتیب پلان های  کاری در مطابقت به پلان عمومی پروژه مربوط جهت نیل به اهداف تعیین شده .

2. ترتیب تقسیم اوقات در مطابقت به نصاب , معیار ها و استندرد آموزش های عملی و نظری رشته مربوط جهت تطبیق پلان آموزشی به وقت معینه .

3. مطالبه مستمر در رابطه به رشد و انکشاف تکنالوژی در حرفه و رشته مربوط غرض داشتن معلومات کامل و جدید در مورد آن .

4. تامین ارتباط با مراکز اموزشی مماثل حرفه و رشته مربوط جهت تبادله تجارب و اندوخته .

5. ابراز نظر در رابطه به نصاب معیار ها و استندرد های اموزشی جهت اصلاح و رفع نواقص و غنامندی آن .

6. ارزیابی و اخذ امتحانات از شاگردان غرض حصول اطمینان از موثر بودن شیوه آموزش و درجه بندی شاگردان .

7. اشتراک در سمینار ها و ورکشاپ های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت .

8. ارایه نظریات و طرح پیشنهادات در جریان جلسات به منظور رفع مشکلات و بهبود در شیوه آموزش .

9. آموزش مکمل خیاطی , چرمه دوزی و یخن دوزی به زنان کوچی .

10. ارایه گزارش به آمر مربوطه جهت حصول اطمینان از کارکرد ها.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر پروژه مطابق قوانین و مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

12. اجرای وظایف در ساعات غیر رسمی عندالضرورت .

13. بلدیت کامل به لسان های ملی دری و پشتو و آشنایی با زبان انگلیسی .

 

 

 

Documents

Form For Job