اعلان پروسه دواطلبی (۱۵) قلم مواد اعاشوی ليليه ليسه نمونوی کوچی های ولايت هرات

shirzay786
اعلان پروسه دواطلبی (۱۵) قلم مواد اعاشوی ليليه ليسه نمونوی کوچی های ولايت هرات

Publish Date

Closing Date

P__01:فورم شماره

به اداره محترم (افغان اعلانات )

IGDK/1400/G07:نمبر تشخصيه

رياست عمومی انسجام امور کوچيها ازتمام دواطلبان واجد شرايط دعوت می نمايد تا در پروسه  دواطلبی (۱۵) قلم مواد اعاشوی ليليه ليسه نمونوی کوچی های ولايت هرات اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را بطور هارد درمقابل (۱۰۰۰) افغانی ازآمريت تدارکات اداره مربوطه بدست آورد آفرهای خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاريخ نشر اعلان الی ساعت (۱۰) بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ به آمريت تدارکات رياست عمومی انسجام امورکوچيها جوار ستر محکمه منزل اول تعمير وزارت سرحدات اقوام وقبائيل ارايه نمايد آفرهای ناوقت رسيده وانترنتي‌قابل پزيرش نمی باشد تضمين آفربه صورت گرنتی بانکی مبلغ (۲۳۶۰۰۰) سه صدو بيست وشش هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشائی به روز شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹درمعاونيت مالی واداری تدوير ميگردد

بااحترام

استاد حبيب الرحمن

رئيس عمومی انسجام امورکوچيها

اعلان پروسه دواطلبی (۱۵) قلم مواد اعاشوی ليليه ليسه نمونوی کوچی های ولايت هرات

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۵۹
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب و مواد خوراکه

فورم شماره:P_01

به اداره محترم (   افغان اعلانات   )

نمبرتشخیصیه:IGDK /1400 / G  0 8

اداره انسجام امورکوچیها ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۱:۲۲
Background image

قرارداد 15 قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه کوچی های ولایت هرات را با شرکت خدمات لوژستیکی وکیل جاوید افغان اعطاء نماید.

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به اداره محترم (                                          ) 

 فورم شماره:  _02 P

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۲:۰
Background image

اعلان پروسه دواطلبی (۱۴) قلم مواد اعاشوی ليليه ليسه وکيل محمد جان خان کوچی ولايت غزنی

P__01:فورم شماره :

به اداره محترم (افغان اعلانات)

IGDK/1400/G06:نمبر تشخصيه

رياست عمومی انسجام امور کوچيها ازتمام دواطلبان واجد شرايط د عوت می نمايد تا در پروسه دواطلبی (۱۴) قلم . . .

Back to tenders