اعلان پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه عبدالقادرکوچی ولایت ننگرهار

shirzay786
لوگو

Publish Date

Closing Date

فورم شماره:P_01

نمبرتشخیصیه:IGDK /1400 / G 15

 

اداره انسجام امور کوچیها ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه عبدالقادرکوچی ولایت ننگرهار  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را بطور سافت درفلش  از آمریت تدارکات اداره مربوطه بدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت (10) بجه قبل ازظهر روز سه شنبه مورخ  09/06/1400  به آمریت تدارکات اداره  انسجام امورکوچیها ،جوارستره محکمه ،منزل اول تعمیر وزارت سرحدات اقوام وقبائیل ارایه نمایند  ،آفرهای نا وقت رسیده وانترنتی قابل پزیرش نمی باشد.

تضمین آفربه صورت گرنتی بانکی مبلغ (230،000)  دوصدو سی هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشائی به روز سه   شنبه مورخ 09/06/1400 در معاونیت مالی واداری  تدویرمیگردد.

پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه عبدالقادرکوچی ولایت ننگرهار

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۵۴
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه عبدالقادرکوچی ولایت ننگرهار

فورم شماره:P_01

نمبرتشخیصیه:IGDK /1400 / G 15

 

اداره انسجام امور کوچیها ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهيه و تدارکات ( ۴۷) قلم اجناس تکنالوژي معلوماتی

فورم شماره: p_ 01

نمبر تشخيصيه : IGDK /1400/G12

اداره انسجام امور کوچیها ازتمام داوطلبان واجد شراِیط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهيه و تدارکات ( ۴۷) قلم اجناس تکنالوژي معلوماتی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۵۹
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب و مواد خوراکه

فورم شماره:P_01

به اداره محترم (   افغان اعلانات   )

نمبرتشخیصیه:IGDK /1400 / G  0 8

اداره انسجام امورکوچیها ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک . . .

Back to tenders