اعلان پروسه داوطلبی تهيه و تدارکات ( ۴۷) قلم اجناس تکنالوژي معلوماتی

shirzay786
logo

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: p_ 01

نمبر تشخيصيه : IGDK /1400/G12

اداره انسجام امور کوچیها ازتمام داوطلبان واجد شراِیط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهيه و تدارکات ( ۴۷) قلم اجناس تکنالوژي معلوماتی اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه را بطور سافت در فلش از آمر يت تدارکات اداره مربوطه بدست آورید، آفرهای خويش رامطابق شرايط مندرج شرطنامه، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشراعلان الی ساعت (۱۰) بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ به آمريت تدارکات اداره انسجام امور کوچيها جوار ستره محکمه ،منزل اول تعميروزارت سرحدات اقوام وقبايل ارايه نمائيد.

نوت: افرهای ناوقت رسيده وانترنتی قابل پزيرش نمی باشد.

تضمين آفربه صورت گرنتی بانکی مبلغ (۱۷۰،۰۰۰) يک صدو هفتاد هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشائی به روز شنبه  مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ در دفتر معاونيت مالی واداری دایر میگردد.

اعلان

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۵۴
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه عبدالقادرکوچی ولایت ننگرهار

فورم شماره:P_01

نمبرتشخیصیه:IGDK /1400 / G 15

 

اداره انسجام امور کوچیها ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (15) قلم مواد اعاشوی لیلیه لیسه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۱۴:۰
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهيه و تدارکات ( ۴۷) قلم اجناس تکنالوژي معلوماتی

فورم شماره: p_ 01

نمبر تشخيصيه : IGDK /1400/G12

اداره انسجام امور کوچیها ازتمام داوطلبان واجد شراِیط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهيه و تدارکات ( ۴۷) قلم اجناس تکنالوژي معلوماتی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۴:۵۹
Background image

اعلان پروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب و مواد خوراکه

فورم شماره:P_01

به اداره محترم (   افغان اعلانات   )

نمبرتشخیصیه:IGDK /1400 / G  0 8

اداره انسجام امورکوچیها ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک . . .

Back to tenders